Koulutussopimusjakso – palkaton työharjoittelu

Koulutussopimusjakso on toisen asteen ammatillisiin opintoihin kuuluva työpaikoilla tapahtuvaa oppimista eli ns. työharjoittelua. Tästä jaksosta solmitaan koulutussopimus, joka ei ole työsopimus. Opiskelija EI ole työsuhteessa yritykseen eikä jaksolta makseta palkkaa tai tarjota muuta korvausta. Koulutussopimus on määräaikainen sopimus ja siinä sovitaan näytöistä, jotka opiskelija jaksolla suorittaa. Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti ja se voi ajoittua viikossa 1 – 5 päivälle. Koulutussopimus solmitaan työpaikan ja oppilaitoksen välillä ja annetaan tiedoksi opiskelijalle. Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta. Koulutussopimuksessa opiskelija hankkii sekä vahvistaa osaamistaan työpaikalla opiskelijana. Koulutussopimus sopii kaikenikäisille opiskelijoille.

Lue lisää!

Miksi yrityksen kannattaa ottaa opiskelija koulutussopimusjaksolle eli työharjoitteluun?

Koulutussopimusjakso on yritykselle mainio tilaisuus esitellä yritystä ja samalla kouluttaa esim. tulevaa työntekijää. Yritys pääsee näin helposti tutustumaan opiskelijan osaamiseen. Tämä on yksi keino rekrytoida tulevaisuuden osaajia. Kyseessä on palkatonta työharjoittelu eli opiskelijalle ei tarvitse maksaa palkkaa.

Amisharjoittelussa opiskelijoita ja koulutussopimuspaikkoja

Amisharjoittelu on ILMAINEN ammatillisten koulutussopimuspaikkojen ilmoitus- ja hakukanava toisen asteen perustutkintoa suorittaville sekä opiskelijoita tarvitseville yrityksille.

Luo profiili tänään! Se on ilmaista!

Esimerkkejä avoimista koulutussopimuspaikoista, lisää löydät Amisharjoittelusta

koulutussopimusjakso

Ota yhteyttä ja kysy lisää!